Tủ trung thế SIEMENS 8DJ20 GIS Metal-Clad Metal Closed

Chia sẻ: facebook

Tủ 8DJ20 là loại tủ hợp bộ, metal-closed, metal-clad, sử dụng trong nhà, được kiểm nghiệm (type tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200. Đây là loại tủ GIS Best Seller của SIEMENS. Loại block type, không mở rộng được, sử dụng rất nhiều trong các trạm Kiosk

Tủ trung thế  SIEMENS 8DJ20 Metal Closed

Tủ 8DJ20 là loại tủ hợp bộ, metal-closed, metal-clad, sử dụng trong nhà, được kiểm nghiệm (type tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200. Đây là loại tủ GIS Best Seller của SIEMENS. Loại block type, không mở rộng được, sử dụng rất nhiều trong các trạm Kiosk/ Compact Substations.

Ứng dụng điển hình

Tủ 8DJ20 được dùng trong các hệ thống phân phối điện trung thế. Cấu hình đơn giản, đặc biệt trong các trạm Kiosk/ Compact Substations hoặc những nơi có môi trường khắc nghiệt: độ ẩm cao, bụi bậm,hóa chất, hơi muối ( các công trình ven biển),…

Tính năng kỷ thuật

  • Điện áp lên đến 24KV
  • Chụi đựng dòng ngắn mạch lên đến 25kA
  • Dòng định mức cho tải 630A
  • Dòng định mức cho thanh góp 630A

Lợi ích và ưu điểm

  • Kín hoàn toàn (IP65 )
  • Không bị sự cố bởi yếu tố môi trường: độ ẩm, bụi bậm, chuột bọ, hóa chất , hơi muối,…
  • Không cần bảo trì bảo dưỡng
  • Cấu trúc nhỏ gọn, thiết kế dạng block-type