Tủ trung thế SIEMENS With-Drawable SIMOPRIME A4

Chia sẻ: facebook

Tủ Simoprime là loại tủ máy cắt rút kéo được (Withdrawable), được hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy SIEMENS, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62-271-200

Tủ trung thế WITH-DRAWABLE SIEMENS SIMOPRIME A4

Tủ Simoprime là loại tủ máy cắt rút kéo được (Withdrawable), được hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy SIEMENS, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62-271-200

Tính năng kỹ thuật

Định mức tối đa lên đến 24KV, 25kA, 2500A

Lợi ích

An toàn cho người vận hành

 • Tất cả cơ chế đóng cắt, bao gồm đóng cắt trường hợp khẩn cấp, đều được thực hiện với của tủ đóng kín
 • Rack-in, Rack-out máy cắt được thực hiện với cửa tủ đóng kín
 • Vách ngăn và Shutter bằng kim loại được nối đất bảo vệ
 • Sử dụng máy cắt chân không (Vacuum circuit breaker )

Hoàn toàn an tâm

 • Sử dụng VCB không cần bảo trì bảo dưỡng
 • Hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy
 • sử dụng các phụ kiện tiêu chuẩn thế giới
 • Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn DIN
 • Thiết kế dựa trên kinh nghiệm tốt nhất của Siemens

Tủ trung thế WITH-DRAWABLE SIEMENS SIMOPRIME A4

Tủ Simoprime là loại tủ máy cắt rút kéo được (Withdrawable), được hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy SIEMENS, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62-271-200

Tính năng kỹ thuật

Định mức tối đa lên đến 24KV, 25kA, 2500A

Lợi ích

An toàn cho người vận hành

 • Tất cả cơ chế đóng cắt, bao gồm đóng cắt trường hợp khẩn cấp, đều được thực hiện với của tủ đóng kín
 • Rack-in, Rack-out máy cắt được thực hiện với cửa tủ đóng kín
 • Vách ngăn và Shutter bằng kim loại được nối đất bảo vệ
 • Sử dụng máy cắt chân không (Vacuum circuit breaker )

Hoàn toàn an tâm

 • Sử dụng VCB không cần bảo trì bảo dưỡng
 • Hợp bộ hoàn toàn tại nhà máy
 • sử dụng các phụ kiện tiêu chuẩn thế giới
 • Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn DIN
 • Thiết kế dựa trên kinh nghiệm tốt nhất của Siemens