Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực về sản xuất, phân phối, tổng thầu các dự án lớn trong lĩnh vực điện.

SỨ MỆNH

Đem lại sự thịnh vượng cho khách hàng và đối tác, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM

– Tập đoàn TOJI tận tâm, tận lực vì khách hàng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên cao nhất và nỗ lực mang tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất.

– Cán bộ nhân viên TOJI luôn tràn đầy nhiệt huyết, hướng tâm tới những giá trị chân, thiện, mỹ.

TRÍ

– Tập đoàn TOJI luôn coi trọng sự sáng tạo và tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng.

TÍN

– TOJI coi việc giữ chữ tín với khách hàng, đối tác là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp.

– Niềm tin của khách hàng là động lực phát triển bền vững của Tập đoàn TOJI.