Đóng điện trạm biến áp 110kV Mang Yang (Gia Lai)

Ngày 23/12, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Mang Yang (Gia Lai). Đây là dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư.

Trạm biến áp 110kV Mang Yang

Trong dự án này, TOJI cung cấp tủ máy cắt hợp bộ 24kV, tủ điều khiển bảo vệ và dịch vụ cấu hình mở rộng hệ thống điều khiển cho trạm biến áp 110kV Mang Yang.

Trạm Mang Yang đóng điện thành công góp phần nâng công suất trạm biến áp 110kV An Khê, Chư Sê. Đồng thời cải tạo hệ thống điều khiển, bảo vệ và SCADA để chuyển các trạm biến áp 110kV sang vận hành không người trực như trạm Lệ Thủy, Lao Bảo, Khe Sanh, Mộ Đức, Mỹ Thành, Phù Cát, Sông Cầu, Đăk R’lấp.