Đóng điện thành công trạm 220kv Nha Trang

Vào 19h ngày 26/12/2019, MBA T3 Trạm 220KV Nha trang đã được đóng điện thành công . Công trình thuộc Dự Án : “Lắp máy biến áp 110kV trong trạm 220kV Nha Trang” do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư đại điện là BQL Dự Án các công trình Điện Miền Trung (CPMB).

Tại Dự án này, Tập đoàn TOJI cung cấp :
– Thiết bị nhất thứ : Biến Dòng, Biến Điện Áp, Dao cách ly ,Chống Sét 110kV.
– Hệ thống tủ 24kV gồm tủ tổng, tủ xuất tuyến, tủ TU, Tủ Apdapter.
– Cáp ngầm và phụ kiện đường dây 110kV .

🎉Xin cảm ơn Chủ đầu tư Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), BQL Dự Án các công trình Điện Miền Trung (CPMB), các đơn vị thí nghiệm, Giám sát, thi công dự án. Chúc mừng toàn thể CBCNV của Tập đoàn !

Một số hình ảnh của dự án: