Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 5

Nối tiếp đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4, vào hồi 2h30’ ngày 21/12/2020,
Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 5 phục vụ kết nối NMĐMT Lộc Ninh 5 hoà lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 63MVA
– Tư vấn Giám sát – QLDA: ARTELIA (Pháp)
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
+ Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 220kV-63MVA (MBA 220kV đầu tiên do ABB Việt Nam sản xuất)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV-ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 5.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group!

Đóng điện thành công Trạm 110kV nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ

Vào lúc 22h Ngày 9/12/2020, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công Trạm biến áp 110KV Nhà máy Điện mặt trời Đầm Trà Ổ.
– Địa Điểm : Đầm Trà Ổ, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Bình Định
– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam ( Tập Đoàn BBG).
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
 • Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110KV-50MVA với 10.8km đường dây & ngăn xuất tuyến đấu nối tại trạm 220kV Phù Mỹ.
 •  Cung cấp lắp đặt Thiết bị nhất thứ , nhị thứ.
 •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group).
 •  Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB – Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3) và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).
Trân trọng cảm ơn Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công cho dự án trên.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !
Một số hình ảnh dự án

Đóng điện thành công TBA 500kV Xuân Thiện Ea Sup nhà máy điện mặt trời 830MWp

              Vào hồi 8h05 ngày 15/11/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp phục vụ kết nối các nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp với tổng công suất 830MWp đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia. Đây là máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ USD

 • Quy mô dự án: Trạm biến áp 500kV – 2x600MVA, đường dây mạch kép 500kV dài 22,2km
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Xuân Thiện
 • Tổng thầu PC TOJI Group:
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 500kV
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống kháng bù ngang đường dây 500kV Xuân Thiện Ea Súp – Chơn Thành
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tụ bù dọc đường dây 500kV Xuân Thiện Ea Súp – Chơn Thành
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 110kV
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI) 
  •  Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 500kV
  • Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
  • Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3)

             Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 3, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp.

              Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group !

Đóng điện thành công trạm 110kV Hàm Kiệm 1

Vào 3h 06’ Ngày 10/10/2020 TBA 110kV Nhà Máy Điện Mặt trời Hàm Kiệm 1 Đóng điện thành công.
 – Địa điểm : Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận
 – Công suất nhà máy : 50MWP
– Phạm vi thực hiện dự án của TOJI:
+ Cung cấp lắp đặt thí nghiệm MBA 110kV – 63MVA hãng ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ : Máy cắt 110kV , Dao Cách Ly (DS) , Biến điện áp (TU), Biến Dòng Điện (TI) Chống sét van ( LA)
+ Cung cấp lắp đặt, thí nghiệm hệ thống Tủ trung thế 24KV.
 Xin Chúc mừng Chủ đầu tư, các đối tác và toàn thể CBCNV TOJI Group !

Đóng điện thành công trạm 110KV SP- INFRA1

Vào hồi 1h57 Ngày 1/9/2020 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Trạm biến áp 110KV Điện mặt trời SP- INFRA1- MBA 63 MVA Đường dây 7km
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô .Tổng thầu EPC TOJI Group:
– Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110kV -MBA 110KV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ Tủ AC, DC ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
– Cung cấp Tủ trung thế ABB
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !

TOJI đóng điện thành công trạm 220kv Thiên Tân Solar Ninh Thuận

Vào hồi 2h55 Ngày 15/02/2020 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công Trạm biến áp 220KV Nhà Máy Điện Mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận.

Dự án này, Tập đoàn TOJI phụ trách:
– Cung cấp lắp đặt 02 MBA ,Vật tư Thiết bị, Xây lắp Đường dây, lắp đặt đấu nối Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ tủ AC, DC( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi TOJI Group)
– Cung cấp hệ thống tủ thông tin
– Cung cấp hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống đo xa
– Cung cấp Tủ trung thế 35KV
– Cung cấp, cấu hình, lắp đặt Hệ thống Điều khiển máy tính trạm 220kV
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam(A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, A0, A2, NPT, PTC3, Truyền tải Điện Ninh Thuận, Các Nhà Thầu Phụ. Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và CBCNV TOJI Group.

Đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long

Vào hồi 18h26 Ngày 23/12/2019 Tập đoàn TOJI đã đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long. Dự án Điện Mặt trời Thuận Nam Đức Long và Ngăn lộ 220KV Nhị Hà.
Quy mô dự án:
– Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long công suất 63MVA
– Đường dây 220kV NMĐMT Thuận Nam Đức Long – NMĐMT Nhị Hà, dài 5,6km
– Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV NMĐMT Nhị Hà
Phạm vi của TOJI:
– Cung cấp, lắp đặt toàn bộ thiết bị, vật liệu Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long
– Hệ thống điều khiển tích hợp Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long
– Cung cấp, lắp đặt toàn bộ thiết bị, vật liệu ngăn lộ xây dựng mới tại Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà
– Cấu hình mở rộng Hệ thống điều khiển máy tính tại Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà.
– Kết nối hệ thống điều khiển máy tính Trạm 220KV Thuận nam Đức long hệ thống ghi sự cố, hệ thống viễn thông với Trung tâm điều độ hệ Thống Điện Quốc Gia A0. Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền nam A2. Trân trọng cảm ơn A0, A2, NPT, PTC3, Truyền tải Điện Ninh Thuận.

Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và CBCNV TOJI Group.

Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV điện mặt trời BIM

Sau nhiều tháng nỗ lực phấn đấu ngày đêm không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV, 1h58’ sáng ngày 28/3/2019 Tập đoàn Toji đã đóng điện thành công đường dây và TBA 110kV Nhà Máy Điện Mặt Trời BIM ( Xã phước Ninh, huyện thuận nam, Tỉnh Ninh Thuận ) do BIM Group làm chủ đầu tư và được tư vấn giám sát bởi Fitchner – Đức.

Tập Đoàn Toji Group là tổng thầu EPC phần trạm và đường dây cho dự án trên thực hiện các công việc như :
– Cung cấp toàn bộ phần Thiết bị TBA 110kV
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo về ( sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
– Xây lắp đường dây và trạm 110kV.
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính, Hệ thống PCCC, hệ thống Camera giám sát …
– Kết nối Scada về SPC và trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2 )
Xin chúc mừng thành công của toàn thể CBCNV của tập đoàn Toji !
https://vnexpress.net/…/cum-nha-may-dien-mat-troi-lon-nhat-…

Trạm biến áp 110kV điện mặt trời BIM