Đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long

Vào hồi 18h26 Ngày 23/12/2019 Tập đoàn TOJI đã đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long. Dự án Điện Mặt trời Thuận Nam Đức Long và Ngăn lộ 220KV Nhị Hà.
Quy mô dự án:
– Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long công suất 63MVA
– Đường dây 220kV NMĐMT Thuận Nam Đức Long – NMĐMT Nhị Hà, dài 5,6km
– Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV NMĐMT Nhị Hà
Phạm vi của TOJI:
– Cung cấp, lắp đặt toàn bộ thiết bị, vật liệu Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long
– Hệ thống điều khiển tích hợp Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long
– Cung cấp, lắp đặt toàn bộ thiết bị, vật liệu ngăn lộ xây dựng mới tại Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà
– Cấu hình mở rộng Hệ thống điều khiển máy tính tại Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà.
– Kết nối hệ thống điều khiển máy tính Trạm 220KV Thuận nam Đức long hệ thống ghi sự cố, hệ thống viễn thông với Trung tâm điều độ hệ Thống Điện Quốc Gia A0. Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền nam A2. Trân trọng cảm ơn A0, A2, NPT, PTC3, Truyền tải Điện Ninh Thuận.

Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và CBCNV TOJI Group.