Đóng điện trạm 110kV điện mặt trời Sông Giang

Vào 17h57 Ngày 15/4/2019 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Trạm biến áp 110KV Điện mặt trời Sông Giang 2×25 MVA và Ngăn lộ 110KV Nam Cam ranh ,Đường dây từ Trạm biến áp 110KV NM ĐMT Sông Giang sang ngăn lộ 174 Trạm Biến Áp Nam Cam Ranh.
– Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110kV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính.
– Kết nối Scada về trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2 ),(A3) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)

Qúa trình triển khai dự án ĐMT Sông Giang gặp phải rất nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết nhưng các CBCNV của tập đoàn dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc Hồ Minh Tiến đã nỗ lực ngày đêm để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Nhà máy điện mặt trời Sông Giang đã trở thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào vận hành.

Xin chúc mừng thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !