TOJI đóng điện thành công trạm 220kv Thiên Tân Solar Ninh Thuận

Vào hồi 2h55 Ngày 15/02/2020 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công Trạm biến áp 220KV Nhà Máy Điện Mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận.

Dự án này, Tập đoàn TOJI phụ trách:
– Cung cấp lắp đặt 02 MBA ,Vật tư Thiết bị, Xây lắp Đường dây, lắp đặt đấu nối Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ tủ AC, DC( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi TOJI Group)
– Cung cấp hệ thống tủ thông tin
– Cung cấp hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống đo xa
– Cung cấp Tủ trung thế 35KV
– Cung cấp, cấu hình, lắp đặt Hệ thống Điều khiển máy tính trạm 220kV
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam(A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, A0, A2, NPT, PTC3, Truyền tải Điện Ninh Thuận, Các Nhà Thầu Phụ. Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và CBCNV TOJI Group.