Đóng điện trạm biến áp 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Dự án “Đường dây 220kV Di Linh – Bảo Lộc (Mạch 2)” sẽ là dự án được đóng điện cuối cùng trong năm 2017 của Tập đoàn TOJI.

Đây là dự án do Công ty Truyền tải điện 3 làm chủ đầu tư. Trong dự án này, TOJI chịu trách nhiệm cung cấp tủ bảo vệ rơ le, tủ định vị sự cố và làm SCADA về Trung tâm điều độ HTĐ Miền Nam.

Trạm 220kV Bảo Lộc đã nghiệm thu vào ngày 27/12 vừa rồi và sẽ được đóng điện vào ngày 30/12.

Đường dây 220 kV Di Linh – Bảo Lộc mạch 2 hoàn thành giúp nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện ổn định, an toàn cho các huyện thành phố trong khu vực; chống quá tải cho đường dây 220 kV Di Linh – Bảo Lộc mạch đơn hiện hữu.