TOJI đóng điện các trạm biến áp Đăk Pring và Đăk Mil

Ngày 6/10, Tập đoàn TOJI đã hoàn thành dự án “Cung cấp vật tư thiết bị trạm biến áp cho tiểu dự án Nhà máy thủy điện Đăk Pring”.

Đây là dự án do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. Trong dự án này, Tập đoàn TOJI chịu trách nhiệm cung cấp vật tư thiết bị cho trạm biến áp nâng 35kV. Trạm đã được nghiệm thu đóng điện vào ngày 5/10 và nghiệm thu kĩ thuật vào 6/10, đáp ứng đúng tiến độ ban đầu đề ra.

Đến ngày 12/10, dự án “Chống quá tải TBA 110kV Đăk Mil giai đoạn 2” đã được nghiệm thu. Trạm biến áp đóng điện thành công đã góp phần nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV 171/Quy Nhơn 220 – 172/An Nhơn và nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV 172/Pleiku 500 – 172/Diên Hồng và chống quá tải TBA 110kV Đồng Hới.