Trang bị máy cắt ngăn phân đoạn thanh cái 110kV TBA 110/22kV Tân Hòa

Trang bị máy cắt ngăn phân đoạn thanh cái 110kV TBA 110/22kV Tân Hòa

Ngày 19/12/2021 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án : Trang bị máy cắt ngăn phân đoạn thanh cái 110kV TBA 110/22kV Tân Hòa – TP Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
_ Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Điện Lực ĐỒng Nai
_ Nhà Thầu PC TOJI Group:
🔰 Cung cấp , lắp đặt máy cắt hợp bộ H-GIS 110kV compact gồm cầu Dao Cách Ly & Biến dòng của hãng Siemens.
🔰 Biến Điện ÁpTU hãng Trench
🔰 Cung cấp Tủ điều khiển bảo vệ ngăn phân đoạn (thiết kế & sản xuất bởi TOJI)
🔰 Cấu hình, thí nghiệm , kết nối SCADA về phòng điều độ PC Đồng Nai và Trung Tâm điều độ hệ thống điện miền nam A2.
🤝 Trân trọng cảm ơn Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai, Các đơn vị liên quan, các đối tác đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án trên.