Trạm Biến Áp – Đường dây 110kV Nhà Máy Điện Gió Viên An Cà Mau

Trạm Biến Áp – Đường dây 110kV Nhà Máy Điện Gió Viên An Cà Mau

Ngày 30/10/2021 Tập đoàn Toji đã hoàn thành đóng điện TBA, NXT và ĐZ dự án nhà máy điện gió Viên An Cà Mau
với tổng công suất thiết kế 49,6 MW và hòa lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 110kV – 63MVA, NXT 110kV & đường dây ACSR300 13,8 Km nối tram 110 Rạch Gốc đến TBA Gió Viên An Cà Mau.
– Tổng thầu PC TOJI Group:
+ Thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 110kV-63MVA.
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 110kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 110kV
+ Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 110kV ACSR300mm2 dài 13,8 Km từ trạm Rạch Gốc tới TBA 110kV Gió Viên An.
+ Cung cấp, thi công và hoàn thiện dịch vụ NXT 110kV tại trạm 110kV SPC Rạch Gốc.
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2).