Trạm Biến Áp 220kV Sơn Động

Trạm Biến Áp 220kV Sơn Động

Ngày 30/10/2021 Đóng Điện thành công trạm 220KV Sơn Động Tỉnh Bắc Giang.

Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 250MVA.

Nhà thầu TOJI Group:

+ Cung cấp tủ điều khiển bảo vệ (thiết kế, sản xuất bởi TOJI).

+ Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc.

+ Cung cấp hệ thống đo đếm điện năng.

+ Cung cấp hệ thống giám sát ắc qui DC online.

+ Cung cấp hệ thống cấp nguồn AC/DC.

+ Lắp đặt, kết nối hệ thống đo đếm về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), NPT….

https://nppmb.vn/tin-tuc/tin-tuc/dong-dien-tram-bien-ap-220-kv-son-dong-va-dau-noi-2193.html?fbclid=IwAR2upDgKzKeCGxys0hvWC775zlR_L7Wj2QjxtyFd-eCZZQY_2H0HGejA4dg#.YX3nmPcSm_Y