Trạm Biến Áp 220kV – Đường Dây 220Kv Nhà Máy Điện Gió Tài Tâm – Hoàng Hải

Trạm Biến Áp 220kV – Đường Dây 220Kv Nhà Máy Điện Gió Tài Tâm – Hoàng Hải

Ngày 29/9/2021, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện gió Tài Tâm và đường dây 220kV đấu nối phục vụ kết nối các nhà máy điện gió Tài Tâm và Hoàng Hải với tổng công suất 2x50MW đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 2x63MVA, đường dây 220kV dây dẫn 2xASCR-400mm2 chiều dài 9,3km, mở rộng ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Lao Bảo
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
+ Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm máy biến áp 220kV (ABB Việt Nam sản xuất)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV (ABB)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 35kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV
+ Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 220kV, dây dẫn phân pha 02 dây ACSR400mm2
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3)