Trạm Biến Áp 110kV VSIP Quảng Ngãi

Trạm Biến Áp 110kV VSIP Quảng Ngãi

Ngày 26/12/2021, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 TBA 110kV VSIP Quảng Ngãi.
✅Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).
✅Đơn vị QLDA: Ban QLDA điện nông thôn miền Trung (CREB).
✅Nhà Thầu TOJI Group:
🔰 Cung cấp toàn bộ thiết bị nhất thứ 110kV, tủ máy cắt 24kV, hệ thống PCCC. Thiết kế, sản xuất hệ thống Tủ điều khiển bảo vệ.
🔰 Thi công lắp đặt, cấu hình, thí nghiệm toàn bộ hệ thống nhất, nhị thứ.
🤝 Trân trọng cảm ơn EVNCPC, CREB, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và các đối tác liên quan đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI hoàn thành dự án.