Trạm Biến Áp 110kV Nhà Máy Điện Gió Hướng Linh 8

Trạm Biến Áp 110kV Nhà Máy Điện Gió Hướng Linh 8

Ngày 27/09/2021, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Nhà Máy Điện Gió Hướng Linh 8 – Tỉnh Quảng Trị