Trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

Trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

  • Chủ đầu tư : Công ty CP Năng lượng Bắc Phương.
  • TOJI Group đảm nhiệm các hạng mục cho trạm tăng áp 110KV ( Với 7 ngăn lộ và 1 MBA) Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 và trạm cắt 110kV Hòa Bình 2 cụ thể :
– Cung cấp, vận chuyển lắp đặt , thí nghiệm hiệu chỉnh MBA 110kV – 63MVA hãng ABB
– Cung cấp, vận chuyển , lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ : Máy cắt 110kV , Dao Cách Ly (DS) , Biến điện áp (TU), Biến Dòng Điện (TI) , Chống sét van (LA)
– Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống Tủ trung thế 24KV.- ABB
– Cung cấp lắp đặt Tủ Điều khiển bảo vệ , hệ thống tủ đo đếm điện năng do TOJI sản xuất .
– Cung cấp lắp đặt, hoàn thiện, cấu hình Hệ thống điều khiển máy tính , Scada tại trạm và đưa về trung tâm điều khiển xa ( OCC) Tại Nhà máy Điện Mặt trời BP Ninh Thuận.