Trạm biến áp 110kV Nhà Máy Điện Gió 7 Sóc Trăng – Đường dây 2 mạch 110kV

Trạm biến áp 110kV Nhà Máy Điện Gió 7 Sóc Trăng – Đường dây 2 mạch 110kV

Ngày 2/10/2021 Tập đoàn Toji đóng điện thành công TBA và ĐZ phục vụ kết nối nhà máy điện gió Số 7 Sóc Trăng với tổng công suất 30MW đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 110kV – 40MVA, đường dây 02 mạch 110kV.
– Tổng thầu PC TOJI Group:
+ Thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 110kV-40MVA
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 110kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 110kV
+ Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 110kV mạch kép

+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy

+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2).
https://baodautu.vn/nha-may-dien-gio-so-7-tinh-soc-trang-san-sang-hoa-luoi-dien-quoc-gia-d149347.html