52 Trạm Biến Áp KIOSK – Đồng Nai

52 Trạm Biến Áp KIOSK – Đồng Nai

Ngày 2/12/2021 Tập đoàn Toji hoàn thành đóng điện thành công toàn bộ chuỗi 52 trạm biến áp Kiosk hợp bộ, tủ trung thế mạch vòng, Recloser…. Do BQL Dự Án ĐTXD -UBND Tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Gói thầu: Xây lắp thiết bị hệ thống điện (trung thế, hạ thế) trạm biến áp khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành – Đồng Nai.