Tủ trung thế SIEMENS 8DJ20 GIS Metal-Clad Metal Closed

Tủ trung thế SIEMENS 8DJ20 GIS Metal-Clad Metal Closed

Tủ trung thế  SIEMENS 8DJ20 Metal Closed

Tủ 8DJ20 là loại tủ hợp bộ, metal-closed, metal-clad, sử dụng trong nhà, được kiểm nghiệm (type tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200. Đây là loại tủ GIS Best Seller của SIEMENS. Loại block type, không mở rộng được, sử dụng rất nhiều trong các trạm Kiosk/ Compact Substations.

Ứng dụng điển hình

Tủ 8DJ20 được dùng trong các hệ thống phân phối điện trung thế. Cấu hình đơn giản, đặc biệt trong các trạm Kiosk/ Compact Substations hoặc những nơi có môi trường khắc nghiệt: độ ẩm cao, bụi bậm,hóa chất, hơi muối ( các công trình ven biển),…

Tính năng kỷ thuật

  • Điện áp lên đến 24KV
  • Chụi đựng dòng ngắn mạch lên đến 25kA
  • Dòng định mức cho tải 630A
  • Dòng định mức cho thanh góp 630A

Lợi ích và ưu điểm

  • Kín hoàn toàn (IP65 )
  • Không bị sự cố bởi yếu tố môi trường: độ ẩm, bụi bậm, chuột bọ, hóa chất , hơi muối,…
  • Không cần bảo trì bảo dưỡng
  • Cấu trúc nhỏ gọn, thiết kế dạng block-type