Hộp nối cáp ngầm quấn băng đổ nhựa Resin 3M

Chia sẻ: facebook

Hộp nối cáp ngầm quấn băng đổ nhựa Resin 3M

 

1

5B-1C-35-Cu

1C x 35

2

5B-1Cx50-Cu

1C x 50

3

5B-1Cx70-Cu

1C x 70

4

5B-1Cx95-Cu

1C x 95

5

5B-1Cx120-Cu

1Cx 120

6

5B-1Cx150-Cu

1Cx 150

7

5B-1Cx185-Cu

1Cx 185

8

5B-1Cx240-Cu

1Cx 240

9

5B-1Cx300-Cu

1Cx 300

10

5B-1Cx400-Cu

1Cx 400

11

5B-1Cx500-Cu

1Cx 500

12

5B-1Cx630-Cu

1Cx 630

 

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

5B-3Cx35-Cu

3C x 35

2

5B-3Cx50-Cu

3C x 50

3

5B-3Cx70-Cu

3C x 70

4

5B-3Cx95-Cu

3C x 95

5

5B-3Cx120-Cu

3Cx 120

6

5B-3Cx150-Cu

3Cx 150

7

5B-3Cx185-Cu

3Cx 185

8

5B-3Cx240-Cu

3Cx 240

9

5B-3Cx300-Cu

3Cx 300

10

5B-3Cx400-Cu

3Cx 400

 

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

6B-1C-35-Cu

1C x 35

2

6B-1Cx50-Cu

1C x 50

3

6B-1Cx70-Cu

1C x 70

4

6B-1Cx95-Cu

1C x 95

5

6B-1Cx120-Cu

1Cx 120

6

6B-1Cx150-Cu

1Cx 150

7

6B-1Cx185-Cu

1Cx 185

8

6B-1Cx240-Cu

1Cx 240

9

6B-1Cx300-Cu

1Cx 300

10

6B-1Cx400-Cu

1Cx 400

11

6B-1Cx500-Cu

1Cx 500

 

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

6B-3Cx35-Cu

3C x 35

2

6B-3Cx50-Cu

3C x 50

3

6B-3Cx70-Cu

3C x 70

4

6B-3Cx95-Cu

3C x 95

5

6B-3Cx120-Cu

3Cx 120

6

6B-3Cx150-Cu

3Cx 150

7

6B-3Cx185-Cu

3Cx 185

8

6B-3Cx240-Cu

3Cx 240

9

6B-3Cx300-Cu

3Cx 300