Trạm di động Hợp Bỉ

Trạm di động Hợp Bỉ

 Công việc: Cung cấp trạm di động Hợp Bỉ thuộc dự án Thuỷ điện Nậm Mu
Hà Giang.
 Thời gian: 08/2002
 Khách hàng: Công ty Sông Đà 9