Trạm biến áp 35/6kV cho nhà máy xi măng lò quay Hà Giang

Trạm biến áp 35/6kV cho nhà máy xi măng lò quay Hà Giang

 

 Công việc: Thi công xây dựng gói thầu số 3: Xây lắp trạm biến áp 35/6kV thuộc dự á: Đường dây 35kV cấp điện cho nhà máy xi măng lò quay tại thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang.
 Thời gian: 12/2008
 Khách hàng: Điện lực Hà Giang