Trạm 110kV Nghĩa Đô

Trạm 110kV Nghĩa Đô

 Công việc: Cung cấp VTTB trạm – Dự án trạm 110kV Nghĩa Đô.
 Thời gian: 03/2013
 Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội