Nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Gia Hoét 1

Nhà máy điện mặt trời nổi Hồ Gia Hoét 1

Phạm vi thực hiện dự án: Tổng thầu EPC Nhà máy điện mặt trời nổi công suất 35mWp bao gồm:

  •  Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao Sungrow
  •  Cung cấp và lắp đặt 74.469 tấm pin Longi công suất 470Wp
  •  Cung cấp và lắp đặt 171 inveter Huawei
  • Thi công lắp đặt, thí nghiệm trạm tăng áp hợp bộ 22kV ABB
  • Thi công đấu nối 10,8km đường dây.
  • Thi công lắp đặt, thí nghiệm trạm biến áp 110kV và nhánh xuất tuyến 110kV Ngãi Giao trọn bộ nhất nhị thứ, HT Rơle bảo vệ, HT Máy Tính…của ABB