Nâng công suất máy biến áp T3 trạm 110kV Gia Lâm

Nâng công suất máy biến áp T3 trạm 110kV Gia Lâm

 Công việc: Cung cấp VTTB thuộc công trình Nâng công suất MBA T3 trạm 110kV Gia Lâm – E1.2.
 Thời gian: 10/2012
 Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội