Mở rộng Nhà máy Đường An Khê

Mở rộng Nhà máy Đường An Khê

 

 Công việc: Thiết kế lắp đặt; lắp đặt hoàn thiện và cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ hoàn thiện mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 10.000TMN của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.
 Thời gian: 09/2012
 Khách hàng: Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi