Lắp đặt Recloser nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Lào Cai năm 2015

Lắp đặt Recloser nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Lào Cai năm 2015

 Công việc: Hợp đồng số 01/2015/HĐXL-PCLK- TOJI –Dự án: Lắp đặt Recloser nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tỉnh Lào Cai năm 2015.
 Thời gian: 12/2015
 Khách hàng: Công ty Điện lực Lào Cai