Lắp đặt MBA T2 trạm biến áp 110kV Tiên Lãng

Lắp đặt MBA T2 trạm biến áp 110kV Tiên Lãng

 Công việc: Hợp đồng mua bán hàng hóa số 1668/HĐ-PCHP – Dự án: Lắp đặt MBA T2 trạm biến áp 110kV Tiên Lãng.
 Thời gian: 12/2015
 Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng