Khu nhà ở hỗn hợp C37 – Bộ Công an

Khu nhà ở hỗn hợp C37 – Bộ Công an

 

 

 Công việc: Cung cấp vật tư và thi công trạm biến áp kios, tủ trung thế và hạ thế – Công trình: Khu nhà ở hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sĩ thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37-Bộ công an)
 Thời gian: 07/2015
 Khách hàng: Công ty Cổ phần xây dựng và
thương mại Bắc Hà