Đường dây và trạm biến áp 110kV TT An Lão

Đường dây và trạm biến áp 110kV TT An Lão

 

 Công việc: Hợp đồng mua bán hàng hóa số 114/HĐ-PCHP – Dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV TT An Lão.
 Thời gian: 01/2016
 Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng