Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp khu hỗn hợp Tràng An

Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp khu hỗn hợp Tràng An

 

 Công việc: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp – Dự án: Khu hỗn hợp nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng và trường học Tràng An.
 Thời gian: 12/2015
 Khách hàng: Công ty TNHH đầu tư toàn cầu Tràng An