Bộ cảnh báo sự cố đường dây trên không Fault Indicator Flite 110

Chia sẻ: facebook

Bộ cảnh báo sự cố đường dây trên không Fault Indicator Flite 110Sa Schneider, Schneider FLA

1. Nhà sản xuất Schneider

2. Model Flite 110-SA

3. Tiêu chuẩn áp dụng IEC 60060-1

IEC 68-2

IEC 801-3

IEC 60060-1

IEC 68-2

IEC 801-3

4. Kiểu Báo sự cố 1 pha đường dây không

5. Chế độ báo lỗi lâu dài

6. Chế độ báo lỗi thoáng qua, tạm thời

7. Khóa bật/tắt chế độ báo lỗi thoáng qua, tạm thời

8. Kiểu hiển thị Đèn sáng đỏ

9. Góc quan sát 360o

10. Chỉ thị lỗi lâu dài Sáng nhấp nháy 1 lần trong mỗi 3s (có thể đặt thời gian sáng 0÷2h)

Sáng nhấp nháy 1 lần trong mỗi 3s