IMG 0735

🎉 Vào lúc 23h55 ngày 30/10/2021 Đóng Điện thành công trạm 220KV Sơn Động Tỉnh Bắc Giang.

Xin Chúc mừng Chủ đầu tư Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc Gia. Ban Quản lý Dự án Các Công trình điện Miền Bắc. CBCNV TOJI Group 

Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 250MVA.

🔶  Nhà thầu TOJI Group:

   ✅  Cung cấp tủ điều khiển bảo vệ (thiết kế, sản xuất bởi TOJI).

   ✅  Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc.

   ✅  Cung cấp hệ thống đo đếm điện năng.

   ✅  Cung cấp hệ thống giám sát ắc qui DC online.

   ✅  Cung cấp hệ thống cấp nguồn AC/DC.

   ✅  Lắp đặt, kết nối hệ thống đo đếm về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), NPT….

EVN đưa tin: https://www.evn.com.vn/d6/news/Dong-dien-Tram-bien-ap-220kV-Son-Dong-va-dau-noi-Bac-Giang-0-13-29400.aspx

IMG 0734
IMG 0736
IMG 0737
Tags: 2021