IMG 0752

1️⃣🎉 TOJI đóng điện thành công TBA 110KV nhà máy điện gió Hướng Linh 8 – Quảng Trị 

2️⃣🎉Cùng với thành công chung các dự án Quảng Trị, với sự hỗ trợ của Chủ đầu tư và các đơn vị, 19h39’ ngày 29/9/2021, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Nhà máy điện gió Tài Tâm và đường dây 220kV đấu nối phục vụ kết nối các nhà máy điện gió Tài Tâm và Hoàng Hải với tổng công suất 2x50MW đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia.

🔶 Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 2x63MVA, đường dây 220kV dây dẫn 2xASCR-400mm2 chiều dài 9,3km, mở rộng ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Lao Bảo.

🔶Tổng thầu EPC TOJI Group:

   ✅  Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình

   ✅ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm máy biến áp 220kV (ABB Việt Nam sản xuất)

   ✅ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV (ABB)

   ✅ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 35kV

   ✅ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)

   ✅ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV

   ✅  Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 220kV, dây dẫn phân pha 02 dây ACSR400mm2

   ✅ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy

   ✅ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3)

🔶 Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 2, Truyền tải Điện Quảng Trị, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV NMĐG Tài Tâm – Hoàng Hải và đường dây 220kV đấu nối.

🎉🎉🎉 Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group.

IMG 0751
IMG 0753
IMG 0754
IMG 0755
IMG 0756
IMG 0757
IMG 0758
IMG 0759
IMG 0762
IMG 0763
IMG 0764
IMG 0765
IMG 0761
IMG 0760
Tags: 2021