Đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Yên Bái

Đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Yên Bái

Vào lúc 17h ngày 24/12, tập đoàn TOJI đóng điện thành công trạm biến áp 220kV YÊN BÁI.
Công trình thuộc dự án “Lắp đặt các ngăn lộ 110kV tại các trạm biến áp 220kV Yên Bái và Tràng Bạch” Do Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Bắc (NPPMB) làm chủ đầu tư.
Dự án này, Tập đoàn Toji phụ trách cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV của GE/ Ấn Độ (Máy cắt, Dao cách ly, Máy biến dòng, Máy biến điện áp)
Thành công của dự án góp phần tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Yên Bái. Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào dịp cuối năm của người dân địa phương.

Xin chúc mừng toàn thể CBCNV của Tập đoàn !