Đóng điện thành công trạm 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Đóng điện thành công trạm 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Sau hơn 4 tháng nỗ lực Vào hồi 7h10 20/06/2019, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công Ngăn lộ 220KV trạm 500KV Duyên Hải và Trạm 220KV Nhà Máy Điện Mặt trời Trung Nam Trà Vinh
Chủ đầu tư: Trung Nam Group.
Nhà thầu: TOJI Group
Quy mô: Trạm biến áp 220kV công suất 2x 90MVA, mở rộng trạm biến áp 500kV Duyên Hải.
Phạm vi mở rộng trạm 500kV Duyên Hải:
– Toàn bộ thiết bị, vật liệu nhất thứ và nhị thứ cho ngăn lộ lắp mới và liên kết với hệ thống hiện có
– Toàn bộ thiết bị, vật liệu hệ thống thông tin, đo đếm bổ sung
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm,… kết nối với các mạch hiện có
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Cấu hình mở rộng hệ thống điều khiển máy tính hiện có để kết nối với các thiết bị lắp mới và kết nối SCADA về A0 và A2
Phạm vi bên trạm 220kV Trung Nam Trà Vinh:
– Thiết bị, vật liệu nhất thứ 220KV
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ tủ AC, DC( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi TOJI Group)
– Cung cấp hệ thống tủ thông tin
– Cung cấp hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống đo xa
– Cung cấp Tủ trung thế 35KV
– Cung cấp, cấu hình, lắp đặt Hệ thống Điều khiển máy tính trạm 220kV Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam(A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Xin chúc mừng thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !
https://nhandan.org.vn/…/38960502-khoi-dong-du-an-nha-may-d…

Một số hình ảnh về dự án trạm biến áp 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh:

Trạm biến áp 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh- Trung Nam Tra Vinh solar farm