Đóng điện thành công trạm 110kv điện mặt trời Vĩnh Hảo 4

Đóng điện thành công trạm 110kv điện mặt trời Vĩnh Hảo 4

Vào 9h43 Ngày 27/4/2019 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Đường dây và Trạm biến áp 110KV Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 4 – công suất TBA 2×25 MVA và đường dây 110 kV đấu nối vào đường dây BIM – Phú Lạc.
– Cung cấp, Xây lắp Đường dây mạch kép và trạm 110kV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
-Cung cấp tủ trung thế ABB
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính.
– Kết nối Scada về trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2 ) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Xin chúc mừng thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !