Đóng điện thành công 4 trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

Đóng điện thành công 4 trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

Sau 7 tháng khẩn trương & nhanh chóng triển khai các hạng mục của dự án, vào lúc
12h ngày 14/04/2019 Tập đoàn Toji đã đóng điện thành công đường dây và TBA 220kV Đá Bạc thuộc các dự án Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc, Đá Bạc 2, Đá Bạc 3, Đá Bạc 4. (Tại KCN Đá Bạc thuộc Xã Đá Bạc – Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu )
Tập Đoàn Toji là đơn vị tổng thầu: E PC (Thiết kế, xây lấp, Cung cấp thiết bị) đường dây và trạm cho dự án trên thực hiện các công việc như :
-Tư vấn thiết kế:
+ Đường dây 220kV đấu nối mạch kép, phân pha 2x400mm2.
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 2
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 3
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 4
+ 10 ngăn lộ 220kV
+ 38 tủ trung thế 22kV
– Cung cấp toàn bộ phần Thiết bị TBA 220kV 04 MBA Thiết bị nhất thứ, nhị thứ từ các hãng sản xuất uy tín G7 của Tập đoàn ABB, Siemens, GE
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( sản xuất lắp đặt bởi Toji Group) Tủ trung thế ABB
– Xây lắp đường dây và trạm 220kV.
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính.
– Kết nối Scada về trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2 ), và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Sau 16 tiếng với nỗ lực không mệt mỏi của CBCNV, Tập đoàn Toji đã đóng điện thành công cả 04 dự án.

Dự án 4 trạm 220kv Đá Bạc đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng đường dây và trạm biến áp. Thương hiệu Toji Group đã tạo dựng được uy tín lớn đối với các chủ đầu tư và khẳng định được vị thế dẫn đầu cho các dự án năng lượng tái tạo.

Xin chúc mừng thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn Toji ! 

http://ptc4.npt.evn.vn/…/Dau-noi-tram-220kV-Nha-may-dien-ma…

Một số hình ảnh của dự án: