Công Tắc Ổ Cắm cao cấp Hager Đức

Chia sẻ: facebook

Là một nhà cung cấp hàng đầu về hệ thống, giải pháp và dịch vụ cho lắp đặt điện, Tập đoàn Hager cung cấp các sản phẩm đa dạng, từ phần phối điện, quản lý đi dây để tự động hóa tòa nhà thông minh, an toàn và an ninh – Với các ứng dụng rộng lớn hoàn toàn thích hợp với các khu dân cư, khu thương mại và khu công nghiệp.

Tebis là dãy sản phẩm điều khiển thiết bị điện thông minh của hãng thiết bị điện Hager nổi tiếng Châu Âu và thế giới từ những năm 1955 và ngày càng lớn mạnh cho tới nay.

Là một nhà cung cấp hàng đầu về hệ thống, giải pháp và dịch vụ cho lắp đặt điện, Tập đoàn Hager cung cấp các sản phẩm đa dạng, từ phần phối điện, quản lý đi dây để tự động hóa tòa nhà thông minh, an toàn và an ninh – Với các ứng dụng rộng lớn hoàn toàn thích hợp với các khu dân cư, khu thương mại và khu công nghiệp.

Tập đoàn Hager kết hợp kiến thức của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ.

Ngoài thương hiệu Hager, còn có các tên tuổi khác đã gia nhập tập đoàn Hager như:

>> Daitem và Diagral thương hiệu hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực an toàn và an ninh,

>> Berker với một chất lượng cao và thiết kế vượt thời gian chuyển đổi cổ điển kết hợp với hệ thống quản lý nhà thông minh

>> Efen là một chuyên gia cho các thành phần cho trung áp và hạ áp.

Tập đoàn Hager là một doanh nghiệp độc lập, sở hữu và điều hành bởi các thành viên của gia đình Hager và cũng bắt nguồn từ truyền thống của nó như là một doanh nghiệp gia đình sở hữu. Từ năm 2007, Tập đoàn Hager đã được đăng ký thành một xã hội châu Âu SE (Societas europaea). Bằng cách đó, Tập đoàn Hager nhấn mạnh

tính đa dạng văn hóa cũng như phong cách châu Âu.

Ngày nay, Tập đoàn Hager có 26 nhà máy sản xuất tại 12 quốc gia. Việc tổ chức bán hàng tại 55 quốc gia được hỗ trợ bởi hơn 20.000 đại lý. Một mối quan hệ gần gũi với các khách hàng và các nhà bán lẻ mang đến một sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường địa phương.

Được chuẩn hoá (thay thế, hỗ trợ) với trên 7000 nhóm sản phẩm của hơn 200 hãng sản xuất nổi tiếng khác như Berker, Hager, ABB, Jung, Siemens… trong hiệp hội KNX.

Tebis là dãy sản phẩm điều khiển thiết bị điện thông minh của hãng thiết bị điện Hager nổi tiếng Châu Âu và thế giới từ những năm 1955 và ngày càng lớn mạnh cho tới nay.

Là một nhà cung cấp hàng đầu về hệ thống, giải pháp và dịch vụ cho lắp đặt điện, Tập đoàn Hager cung cấp các sản phẩm đa dạng, từ phần phối điện, quản lý đi dây để tự động hóa tòa nhà thông minh, an toàn và an ninh – Với các ứng dụng rộng lớn hoàn toàn thích hợp với các khu dân cư, khu thương mại và khu công nghiệp.

Tập đoàn Hager kết hợp kiến thức của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ.

Ngoài thương hiệu Hager, còn có các tên tuổi khác đã gia nhập tập đoàn Hager như:

>> Daitem và Diagral thương hiệu hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực an toàn và an ninh,

>> Berker với một chất lượng cao và thiết kế vượt thời gian chuyển đổi cổ điển kết hợp với hệ thống quản lý nhà thông minh

>> Efen là một chuyên gia cho các thành phần cho trung áp và hạ áp.

Tập đoàn Hager là một doanh nghiệp độc lập, sở hữu và điều hành bởi các thành viên của gia đình Hager và cũng bắt nguồn từ truyền thống của nó như là một doanh nghiệp gia đình sở hữu. Từ năm 2007, Tập đoàn Hager đã được đăng ký thành một xã hội châu Âu SE (Societas europaea). Bằng cách đó, Tập đoàn Hager nhấn mạnh

tính đa dạng văn hóa cũng như phong cách châu Âu.

Ngày nay, Tập đoàn Hager có 26 nhà máy sản xuất tại 12 quốc gia. Việc tổ chức bán hàng tại 55 quốc gia được hỗ trợ bởi hơn 20.000 đại lý. Một mối quan hệ gần gũi với các khách hàng và các nhà bán lẻ mang đến một sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường địa phương.

Được chuẩn hoá (thay thế, hỗ trợ) với trên 7000 nhóm sản phẩm của hơn 200 hãng sản xuất nổi tiếng khác như Berker, Hager, ABB, Jung, Siemens… trong hiệp hội KNX.