Bảng điện chính tủ tàu thủy (ATS và hòa đồng bộ)

Chia sẻ: facebook

Bảng điện chính (ATS và hòa đồng bộ) chuyên dụng trên tàu thuỷ và trong hệ thống công nghiệp

Bảng điện chính chuyên dụng trên tàu thuỷ và trong hệ thống công nghiệp

Main Switch Boards are used for industrial system and Shipment industry

– Có chức năng hoà đồng giữa 2 máy phát hoặc đến 4 máy phát.

– Tự động chuyển đổi nguồn (ATS) giữa điện lưới và máy phát.

– Tự động phân phối tải theo yêu cầu của từng phụ tải khác nhau.

– Auto-Synchronizer between two generators or upto 4 generators.

– Automatic transfer Switch between power transformers and generators.

– Load sharer according to different additional loads.