Đóng điện thành công trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

Vào hồi 20h36 Ngày 19/01/2021 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công trạm 110KV Nhà Máy Điện Gió Đông Hải 1.
 Tên Dự án : Nhà Máy Điện Gió Đông Hải 1 – Công Suất 50MW
Chủ đầu tư : Công ty CP Năng lượng Bắc Phương.
Địa điểm : Xã Long Điền Đông -H.Đông Hải- Tỉnh Bạc Liêu .
Tổng Công suất cả dự án :100 MW
Công Suất giai đoạn 1 : 50 MW
 TOJI Group đảm nhiệm các hạng mục cho trạm tăng áp 110KV ( Với 7 ngăn lộ và 1 MBA) Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 và trạm cắt 110kV Hòa Bình 2 cụ thể :
– Cung cấp, vận chuyển lắp đặt , thí nghiệm hiệu chỉnh MBA 110kV – 63MVA hãng ABB
– Cung cấp, vận chuyển , lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ : Máy cắt 110kV , Dao Cách Ly (DS) , Biến điện áp (TU), Biến Dòng Điện (TI) , Chống sét van (LA)
– Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống Tủ trung thế 24KV.- ABB
– Cung cấp lắp đặt Tủ Điều khiển bảo vệ , hệ thống tủ đo đếm điện năng do TOJI sản xuất .
– Cung cấp lắp đặt, hoàn thiện, cấu hình Hệ thống điều khiển máy tính , Scada tại trạm và đưa về trung tâm điều khiển xa ( OCC) Tại Nhà máy Điện Mặt trời BP Ninh Thuận.
Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group !

Đóng điện thành công trạm 110kV Khai Quang

Vào hồi 23h45 ngày 31/12/2020 Tập đoàn Toji đã đóng điện thành Công Trạm 110KV Khai quang dự án được khởi công ngày 22/10/2020 . Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Nhà Thầu PC Toji: Lắp mới MBA T2 với công suất 63MVA (110/35/22kV), kèm tủ điều khiển xa (có khả năng vận hành song song cùng MBA T1 hiện hữu).
− Lắp đặt 01 ngăn lộ cho MBA T2 gồm: 01 máy cắt, 01 bộ dao cách ly 3 pha 2 lưỡi tiếp đất, 01 bộ dao cách ly 3 pha 1 lưỡi tiếp đất, 03 bộ chống sét van 96kV, 01 bộ chống sét van trung tính 72kV và 01 bộ dao cách ly trung tính
− Hoàn thiện sơ đồ ngăn liên lạc gồm: 01 máy cắt, 03 bộ biến dòng điện 01 pha.
• Phía 35kV:
− Lắp đặt 03 bộ chống sét van 35kV.
• Phía 22kV:
− Lắp đặt mới dãy tủ 22kV cho MBA T2, bao gồm: 01 tủ máy cắt tổng, 01 tủ đo lường, 01 tủ liên lạc, 05 tủ máy cắt lộ đi.
• Phần điều khiển bảo vệ, đo lường, SCADA:
− Lắp đặt 01 tích hợp điều khiển, bảo vệ ngăn MBA T2;
− Lắp đặt 01 tủ điều khiển xa kèm theo MBA T2;
− Bổ sung 01 rơle bảo vệ khoảng cách vào tủ điều khiển, bảo vệ ngăn liên lạc;
− Lắp đặt 01 tủ tự động sa thải phụ tải;
− Lắp đặt 01 tủ công tơ đo đếm, bổ sung hệ thống đo đếm các tủ trung thế lắp mới, kết nối với hệ thống có sẵn;
− Lắp đặt 01 tủ đấu dây ngoài trời (MK ngăn MBA);
− Cải tạo tủ đấu dây ngoài trời ngăn 112;
− Lắp đặt bổ sung hệ thống cáp nhị thứ cho các thiết bị mới.
− Lắp đặt bổ sung hệ thống mạng LAN kết nối toàn bộ các thiết bị BCU, rơle bảo vệ để thu thập các tín hiệu SCADA thuộc phạm vi dự án đến gateway hiện có;
− Các tín hiệu SCADA cho MBA T2 ghép nối lại với hệ thống SCADA hiện có và được ghép nối về A1,
• Phần xây dựng:
− Xây dựng mới móng và trụ đỡ các thiết bị: Máy cắt 110kV; dao cách ly 110kV; biến dòng điện 110kV; chống sét van 110kV; chống sét van trung tính 72kV
• Phần PCCC:
− Xây dựng mới hệ thống thoát dầu MBA T2 gồm: Hố thu dầu, đường ống thoát dầu nối vào hệ thống thoát dầu hiện có.
Xin Chúc mừng Chủ đầu tư và CBCNV Toji!

Đóng điện thành công trạm 110kV Hồng Phong 5.2

Ngày 26/12/2020 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Trạm biến áp 110KV Điện mặt trời Hồng Phong 5.2 Đường dây 9 km.
– Chủ đầu tư: Tập đoàn BBG.
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
 •  Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110kV -MBA 110KV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
 •  Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ Tủ AC, DC ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
 •  Cung cấp Tủ trung thế
 •  Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB
 •  Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Thuận, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 110KV Hồng Phong 5.2.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group!

Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 5

Nối tiếp đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4, vào hồi 2h30’ ngày 21/12/2020,
Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 5 phục vụ kết nối NMĐMT Lộc Ninh 5 hoà lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 63MVA
– Tư vấn Giám sát – QLDA: ARTELIA (Pháp)
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
+ Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 220kV-63MVA (MBA 220kV đầu tiên do ABB Việt Nam sản xuất)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV-ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 5.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group!

Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 4

Vào hồi 1h09 ngày 21/12/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4 và đường dây 220kV đấu nối phục vụ kết nối các nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4 với tổng công suất 250MWp đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 250MVA, đường dây 04 mạch 220kV dây dẫn 3xACSR400mm2
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
+ Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 220kV-250MVA (nhà máy ABB Thái Lan sản xuất)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV – ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV
+ Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 220kV bốn mạch, dây dẫn phân pha 03 dây ACSR400mm2
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4 và đường dây 220kV đấu nối.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group

Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Hồ Gia Hoét 1 chính thức vận hành thương mại

Nối tiếp thành công của Nhà máy ĐMT nổi Hồ Tầm Bó, vào lúc 15h ngày 12 tháng 12 năm 2020 Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Gia Hoét 1 – Xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được chính thức công nhận vận hành thương mại (COD).

Được khởi công từ ngày 8 tháng 8 năm 2020, trải qua thời gian 4 tháng gấp rút, trong điều kiện thời tiết mưa bão gây nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh của dịch COVID-19… nhưng với sự nỗ lực của Tập đoàn TOJI, Nhà máy đã hoàn thành lắp đặt, đóng điện và hoà lưới nhà máy vào ngày 8/12/2020.

Nhà máy được thiết kế với công suất 35MWp, là nhà máy điện mặt trời nổi thứ 2 ở Việt Nam do tư nhân đầu tư và là Nhà máy Điện mặt trời nổi thứ 3 của Việt Nam. Cùng với Nhà máy ĐMT nổi Hồ Tầm Bó trở thành cụm Nhà máy ĐMT nổi lớn nhất Việt Nam & Đông Nam Á với 70MWp.

Tổng thầu EPC TOJI Group:
 • Thiết kế, cung cấp và thi công toàn bộ nhà máy.
 •  Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao Sungrow
 •  Cung cấp và lắp đặt 74.469 tấm pin Longi công suất 470Wp
 •  Cung cấp và lắp đặt 171 inveter Huawei
 • Thi công lắp đặt, thí nghiệm trạm tăng áp hợp bộ 22kV ABB
 • Thi công đấu nối 10,8km đường dây.
 • Thi công lắp đặt, thí nghiệm trạm biến áp 110kV và nhánh xuất tuyến 110kV Ngãi Giao trọn bộ nhất nhị thứ, HT Rơle bảo vệ, HT Máy Tính…của ABB

Đại diện Chủ đầu tư- Tập đoàn Toji xin trân trọng cảm ơn UBND Tỉnh BRVT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn cao su Việt Nam, UBND Huyện Châu Đức, UBND Xã Quảng Thành, các đơn vị trực thuộc EVN A0, A2, SPC, PC BRVT và các đơn vị đối tác Nhà Thầu Phụ đã ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành cùng Tập đoàn Toji trong dự án này.

Xin Chúc mừng Toàn thể CBCNV Tập đoàn đã thành công 2 dự án Tổng công xuất 70MWp

Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Hồ Tầm Bó chính thức vận hành thương mại

Vào 15h ngày 12 tháng 12 năm 2020, Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Hồ Tầm Bó chính thức được công nhận vận hành thương mại.

Dự án khởi công vào ngày 8 tháng 8 năm 2020 tại Xã Quảng Thành Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau 4 tháng chạy đua cùng thời gian, trong điều kiện thời tiết mưa bão nhiều, dịch covid lần 2 nhưng với sự nỗ lực của Tập đoàn Toji nhà máy đã hoàn thành lắp đặt, đóng điện TBA 110kV, 10,8km đường dây và hoà lưới nhà máy vào ngày 8/12/2020.
Nhà máy được thiết kế công suất 35MWp là nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên ở Việt Nam do Tư nhân đầu tư và trở thành cụm Nhà máy ĐMT nổi lớn nhất Việt Nam & Đông Nam Á cùng với Nhà máy ĐMT nổi Hồ Gia Hoét 1 với 70MWp.
Tổng thầu EPC TOJI Group:
 • Thiết kế, cung cấp và thi công toàn bộ nhà máy.
 •  Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao Sungrow
 •  Cung cấp và lắp đặt 74.469 tấm pin Longi công suất 470Wp
 •  Cung cấp và lắp đặt 171 inveter Huawei
 • Thi công lắp đặt, thí nghiệm trạm tăng áp hợp bộ 22kV ABB
 • Thi công đấu nối 10,8km đường dây.
 • Thi công lắp đặt, thí nghiệm trạm biến áp 110kV và nhánh xuất tuyến 110kV Ngãi Giao trọn bộ nhất nhị thứ, HT Rơle bảo vệ, HT Máy Tính…của ABB

Đại diện Chủ đầu tư- Tập đoàn Toji xin trân trọng cảm ơn UBND Tỉnh BRVT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn cao su Việt Nam, UBND Huyện Châu Đức, UBND Xã Quảng Thành, các đơn vị trực thuộc EVN A0, A2, SPC, PC BRVT và các đơn vị đối tác Nhà Thầu Phụ đã ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành cùng Tập đoàn Toji trong dự án này.

Xin Chúc mừng Toàn thể CBCNV Tập đoàn.

Đóng điện thành công trạm 110kV nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp

Vào lúc 10h03 Ngày 11/12/2020, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công Trạm biến áp 110KV Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp.
Địa Điểm : Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Bình Định
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt
Tổng thầu EPC TOJI Group:
 •  Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110KV-50MVA với 15.5km đường dây & ngăn xuất tuyến 110KV đấu nối tại trạm 220kV Phù Mỹ.
 •  Cung cấp lắp đặt Thiết bị nhất thứ , nhị thứ.
 •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group).
 •  Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB – Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3) và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).Công ty Truyền tải điện 3. Truyền Tải điện Bình định. Công ty điện lực Bình Định
Trân trọng cảm ơn Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công cho dự án trên.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !

Đóng điện thành công Trạm 110kV nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ

Vào lúc 22h Ngày 9/12/2020, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công Trạm biến áp 110KV Nhà máy Điện mặt trời Đầm Trà Ổ.
– Địa Điểm : Đầm Trà Ổ, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Bình Định
– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam ( Tập Đoàn BBG).
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
 • Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110KV-50MVA với 10.8km đường dây & ngăn xuất tuyến đấu nối tại trạm 220kV Phù Mỹ.
 •  Cung cấp lắp đặt Thiết bị nhất thứ , nhị thứ.
 •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group).
 •  Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB – Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3) và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).
Trân trọng cảm ơn Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công cho dự án trên.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !
Một số hình ảnh dự án

Đóng điện thành công TBA 500kV Xuân Thiện Ea Sup nhà máy điện mặt trời 830MWp

              Vào hồi 8h05 ngày 15/11/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp phục vụ kết nối các nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp với tổng công suất 830MWp đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia. Đây là máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ USD

 • Quy mô dự án: Trạm biến áp 500kV – 2x600MVA, đường dây mạch kép 500kV dài 22,2km
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Xuân Thiện
 • Tổng thầu PC TOJI Group:
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 500kV
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống kháng bù ngang đường dây 500kV Xuân Thiện Ea Súp – Chơn Thành
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tụ bù dọc đường dây 500kV Xuân Thiện Ea Súp – Chơn Thành
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 110kV
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI) 
  •  Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 500kV
  • Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
  • Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3)

             Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 3, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp.

              Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group !