TOJI đóng điện thành công trạm 220kV nhà máy đường sinh khối An Khê

Dự án

TAGS:

TOJI đóng điện thành công trạm 220kV nhà máy đường sinh khối An Khê

15.01.2017

Ngày 12/12/2016 tập đoàn TOJI đóng điện thành công TBA 220kV Nhà Máy Đường Sinh Khối An Khê.

Trong dự án trên Tập đoàn TOJI là tổng thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp VTTB ..cung cấp MBA, Máy cắt, cầu dao, tủ trung thế, tủ ĐKBV,hệ thống SCADA ….. Công trình đã đóng điện thành công & đi vào hoạt động chính thức ngày 12/12/2016. Đây là dự án tiêu biểu trong năm 2016 của tập đoàn TOJI cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực làm việc hết sức mình để dự án hoàn thành đóng điện sớm hơn tiến độ đã được chủ đầu tư đề ra.

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-01toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02c

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02d

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02e

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02f

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02a

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-02b

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-03

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-07

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-08

toji-cung-cap-vttb-220kv-an-khe-nm-duong-an-khe-09