TOJI đóng điện thành công TBA 110KV E26 Công Ty Dệt Nha Trang

Dự án

TAGS:

TOJI đóng điện thành công TBA 110KV E26 Công Ty Dệt Nha Trang

10.01.2017

Ngày 9/1 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công TBA 110KV E26 Công Ty Dệt Nha Trang Khánh Hòa. Tập đoàn TOJI cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ và cải tạo hệ thống nhị thứ cho trạm 110kV E26 Công ty Dệt Nha Trang.

toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-01toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-02toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-03

toji-cung-cap-vttb-110kv-e26-det-nha-trang-khanh-hoa-04