Toji cung cấp VTTB trạm 110kV An Khê, Chư Sê, Cư M’Gar

Dự án

TAGS:

Toji cung cấp VTTB trạm 110kV An Khê, Chư Sê, Cư M’Gar

10.04.2016

Tập đoàn TOJI cung cấp VTTB và đóng điện thành công các trạm 110kV An khê, 110kV Chư sê, 110kV Cư M’GAR. Thuộc GÓI THẦU CPC-DEP-CMAKCS-G03: CUNG CẤP TỦ BẢNG ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT 22kV   DỰ ÁN PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ (DEP)

– CHỐNG QUÁ TẢI TRẠM BIẾN ÁP 110kV CƯ M’GAR

– CHỐNG QUÁ TẢI TRẠM BIẾN ÁP 110kV AN KHÊ

– CHỐNG QUÁ TẢI TRẠM BIẾN ÁP 110kV CHƯ SÊ

110kV_Chu_se