TOji cung cấp thiết bị hợp bộ 110kV An Lão Hải Phòng

Dự án

TAGS:

TOji cung cấp thiết bị hợp bộ 110kV An Lão Hải Phòng

10.08.2016
Để chống quá tải cho lưới 10kV và 35 kV huyện Tiên Lãng để cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho nhân dân huyện Tiên Lãng, ngày 23  tháng 1 năm 2015 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã ký quyết định giao Ban QLDA thực hiện Dự án: Lắp đặt MBA T2 với công suất máy là 25 MVA/110/35/22(10)kV TBA 110 kV Tiên Lãng .
Tập Đoàn TOJI là nhà thầu cung cấp VTTB nhất thứ & nhị thứ cho dự án trên với tiến độ giao hàng 90 ngày . Đây là một nỗ lực cực kỳ cao của Ban giám đốc & toàn thể các bộ công nhân viên Tập đoàn TOJI vì thường tiến độ cấp hàng cho trạm 110kV phải từ 120-150 ngày.
Công trình đã được khởi công vào 25 tháng 7 năm 2016 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 09 tháng 8 năm 2016.
tram_110_Tien_lang