Đóng điện thành công tại Vũng Tàu và Ninh Bình

Vũng Tàu

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công tại Vũng Tàu và Ninh Bình

Trong tháng 8, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công 2 trạm biến áp tại Vũng Tàu và Ninh Bình. Sau gần 2 tháng thực hiện, dự án Xây...
21.08.2017