Đóng điện thành công trạm 110kv điện mặt trời Vĩnh Hảo 4

vĩnh hảo 4

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm 110kv điện mặt trời Vĩnh Hảo 4

Vào 9h43 Ngày 27/4/2019 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Đường dây và Trạm biến áp 110KV Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 4 - công suất TBA...
27.04.2019