Đóng điện 3 trạm biến áp và đưa 3 trạm biến áp vào vận hành không người trực tại Khánh Hòa

Trong tháng 12 vừa rồi, Tập đoàn TOJI đã liên tiếp đón nhận tin vui khi đóng điện thành công 3 trạm biến áp và đưa 3 trạm biến áp vào vận hành không người trực tại Khánh Hòa. 6 trạm thuộc 2 này trực thuộc các dự án do Công ty Điện lực Khánh Hòa làm chủ đầu tư.


Trạm biến áp 110kV Nam Cam Ranh

Ngày 20/12, Tập đoàn TOJI đã đưa thành công 3 trạm biến áp 110kV Đồng Đế, 110kV Diên Khánh và 110kV Vạn Giã vào vận hành không người trực thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống SCADA để chuyển trạm biến áp 110kV E31, E32, E33 vào vận hành không người trực. Trong dự án này, TOJI thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, hướng dẫn vận hành 3 trạm biến áp.

Ngày 22/12, TOJI tiếp tục đóng điện thành công 3 trạm 110kV Bình Tân, Diên Khánh và Nam Cam Ranh thuộc dự án mua sắm thiết bị chính cho các trạm biến áp 110kV E32, EBT và ENCR. Tập đoàn TOJI là nhà cung cấp tủ bảo vệ , điều khiển 110kV cho 3 trạm biến áp này.